Apollo
NiTTAN
Horing
Hochiki
Tyco
Multrol
D-Max
ChangDer
GE
System
Young Jin

access control

access control

không dùng tủ điều khiển

quản lý 1000 thẻ

EEPROM : 64K
- Mcu Speed : 20MHz
-  Transaction Events : 2, 000
- Time Set : 64 Sets
- Time Zone : 64 Sets
- Holidays : 100 Sets


Sản phẩm khácXem thêm
Đầu Đọc thẻ
Đầu Đọc thẻ Model: PR-1125-A
0933.560.560

Mr. Hùng   Mr. Hùng
  0913.929.129

Mr. Sang   Mr. Sang
  0913.687.893

Mr. Trình   Mr. Trình
  0909.301.367

Loading the player...

Số người Online : 44
Tổng truy cập : 426057