Công tắc khẩn có Jack điện thoại bắt chìm, 1MF1

in stock

Description

Model: 1MF1

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ông tắc khẩn có jack cắm điện thoại dùng để liên lạc với control panel, và một đèn xác nhận, chỉ định đã kết nối liên lạc với hệ thống Thong so ky thuat 2ME1 1MF1

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Công tắc khẩn có Jack điện thoại bắt chìm, 1MF1”

Your email address will not be published. Required fields are marked *