Đầu báo nhiệt cố định 1 st class 70oC,1CC-70-L

in stock

Description

Model: 1CC-70-L

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Đầu báo nhiệt cố định kết hợp cả đĩa lưỡng kim tự reset với đèn chỉ định sự cảm ứng. Nó kích hoạt khi nhiệt độ không khí chung quanh tăng lên tới ngưỡng  nhiệt độ được xác định trước.

  • Điện áp khi báo động 30 VDC 50mA max
  • Nhiệt độ cố định: 70º C.
  • Nhiệt độ nơi lắp đặt : 20º C
  • Giòng không khí di chuyển : 1m/s
  • Sức chịu nhiệt : 125% cao hơn ngưỡng nhiệt độ kích hoạt của nó.
  • Thời gian cảm ứng : loại tiêu chuẩn khoảng 107 giây, loại cảm ứng nhanh : khoảng 33 giây

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đầu báo nhiệt cố định 1 st class 70oC,1CC-70-L”

Your email address will not be published. Required fields are marked *