Thiết bị kiểm tra đầu báo

in stock

Description

Model: AH-03128 & AH-07128

Đặc điểm kỹ thuật

  • Dùng để kiểm tra đầu báo nhiệt và đầu báo khói.
  • Cây kéo dài rất linh hoạt. Nó có 5 đoạn và có thể kéo dài từ 1.44m đến 5m. AH-03128 Thiết bị kiểm tra và tháo đầu báo
  •  Thiết bị tháo đầu báo được thiết kế cho đầu báo sêri AH-031.(AH-0311,AH-0315 và AH-0316)
  •  Cây kéo dài trên cái chậu test cho phép người dùng dễ dàng vươn tới đầu báo.
  •  Nhiệt độ bình đuốc khí có thể điều chỉnh được.
  • Bình khói thử có thể xịt tới 500 lần.

AH-07128 Thiết bị kiểm tra đầu báo.

  •  Dùng với model nos. 8011, AH-0715, và 8016 với tính năng kiểm tra từ tính.

Tải tài liệu:

AH-03128-_-AH-07128

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Thiết bị kiểm tra đầu báo”

Your email address will not be published. Required fields are marked *