• View All
  • CAO ỐC VĂN PHÒNG
  • NHÀ XƯỞNG
  • CHUNG CƯ
  • KHÁCH SẠN - NHÀ HÀNG
  • TTTM - SIÊU THỊ
3 BEES TOWER

3 BEES TOWER

👍👍 HOÀN TẤT CÔNG TÁC NGHIỆM THU PCCC CÔNG TRÌNH 3 BEES TOWER 👍👍 🚨🚨 Theo đúng lịch trình nghiệm thu, hôm nay…