3 BEES TOWER

3 BEES TOWER

👍👍 HOÀN TẤT CÔNG TÁC NGHIỆM THU PCCC CÔNG TRÌNH 3 BEES TOWER 👍👍 🚨🚨 Theo đúng lịch trình nghiệm thu, hôm nay ngày 27/07/2020, tại công trình 3 BEES Tower tọa lạc…

Read More